نماینده سابق کرمانشاه، قاضی ویژه جرائم اقتصادی شد
سرویس کرمانشاه _ با حکم رئیس قوه قضائیه، سیدسعید حیدری طیب به سمت قاضی ویژه جرائم اقتصادی و مشاور ارشد حوزه اجتماعی حوزه ریاست دستگاه قضا منصوب شد .

به گزارش کردپرس؛ سیدسعید حیدری طیب در دوره نهم مجلس شورای اسلامی نماینده شهرستان کرمانشاه بود.

وی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و از نمایندگان فعال آن دوره بود.