مدیرانی که با یک برف ساده لیز خوردند
سرویس کر ستان_ بارش برف زمستانی پس از چند سال در این سطح و اندازه موجبات امیدواری زیادی در میان مردم غرب کشور را فراهم آورد، اما عملکرد مدیران اجرایی ابن شادی را به کام آنها تلخ کرد‌.

به گزارش کرد پرس، مدیران اجرا‌یی خصوصا مدیران اجرایی شهرستان ها و اداره راهداری استانهای برفگیر غرب کشور و دیگر دستگاه‌های اجرایی این استانها در مواجهه با امتحان  مدیریت  بارش برف  مردود شدند.   

در بعضی شهرستان ها گویا تشکیل ستاد بحران فقط در چارت سازمانی وجود دارد ولی اثری از کار و اجرای ماموریت بعد از این‌ جلسات تکراری به چشم نمی خورد. مشاهدات شهروندان و مسافران پرحجم مسیر پر تردد جنوب به شمال کشور حاکی از کم تحرکی و در برخی مناطق بی تحرکی از سوی مسئولین اجرایی و مربوطه می باشد.
 مثالا در جریان ریزش بهمن در مسیر بانه _ سقز و کولاک گاه و بی گاه جاده ای تحرک جدی از دستگاه‌های خدمات رسان جاده ای دیده نمی‌شود و مدیریتی در دو سوی جاده ها وجود ندارد که ترددها را کنترل و هشدارهای جاده ای لازم را به مسافرین ارائه بدهد. 
از مسئولین اجرایی شهرهای درگیر کولاک و برف پرسیده می‌شود ستاد بحران در چه زمانی و چه مکانی باید معنا پیدا کند؟ رزمایش خدمات رسانی در حیاط فرمانداری با اسنوبیل و یا صدور دستورات روزمره  به مسئولین خدمات رسانی از داخل اتاق فرمانداری‌ها و ادارات خدمات رسان چه دردی را از مردم گرفتار در برف درمان خواهد کرد؟ کم کاری مدیران برخی شهرها در مدیریت تردد مسافرین جاده ای عزل آنها را در شرایط کنونی مستحق می کند.
در این شرایط است که حضور میدانی مدیران در صحنه خدمات رسانی می‌تواند به نگرانی‌های مردم خاتمه بدهد بهتر بود برخی مدیران که خود را دلسوز مصائب مردم می‌دانند بجای برگزاری ستادهای گردشگری در این شرایط بحرانی، ستاد بحران را فعال‌تر می‌ کردند.