حل مشکلات مردم ملاک ارزشگذاری مدیریت است
سرویس کرمانشاه _ بهمن امیری مقدم گفت: با گفتن عنوان‌های دكتر و مهندس براي مديران، مشكلي حل نمي شود؛ مديريت زماني ارزشمند است كه كاري براي مردم انجام شود.

به گزارش کردپرس؛ استاندار کرمانشاه در جلسه با شهرداران با تاکید بر اینکه شهرداري ها نبايد سياسي كاري كنند در ادامه عنوان کرد: خدمتگزاري به مردم و بهبود خدمات شهري در اولويت كار شهرداري ها باشد.

وی افزود: شهرداري نهادی اجتماعی است و باید زمينه مشاركت شهروندان در اداره شهر را فراهم كند.

استاندار کرمانشاه بیان کرد: بهبود كيفيت خدمات شهري،‌ پاسخگويي مطلوب، انسجام و حركت به سمت زيباسازي شهري مطالبه بحق مردم است.

وی ادامه داد: شهردار موفق بايد زمينه ظهور و بروز تفكر خلاقانه و نوآورانه را براي ساخت شهري زيبا فراهم آورد.

امیری مقدم عنوان کرد: مديريت مناسب اماكن عمومي، رفاهي و تفريحي و توجه به نيازها و خواسته های مردم  ضروری است.

وی تاکید کرد: شهرداری های نهادهاي اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هستند و تنها حوزه ای که شهرداری نباید در آن ورود کنند، حوزه سیاسی است.

استاندار گفت: شهرداري ها بايد دور از جنجال هاي سياسي به فكر عمران، آبادانی و توسعه پايدار شهرها و ترويج فرهنگ مطلوب شهروندي باشند.