مسعود بارزانی حملە بە دفتر نایب رئیس مجلس عراق در کرکوک را محکوم کرد
سرویس عراق و اقلیم کردستان- دفتر رهبر حزب دمکرات کردستان (پارتی) حملە به دفتر نمایندە این حزب در مجلس عراق در شهر کرکوک را بە شدت محکوم کرد.

بە گزارش کردپرس بە نقل از شبکە تلویزیونی کردستان 24، در اطلاعیە ای کە از سوی دفتر مسعود بارزانی رهبر حزب دمکرات کردستان (پارتی) منتشر شدە؛ حملە بە دفتر شاخوان عبداللە نمایندە پارتی در مجلس عراق و نایب دوم رئیس مجلس، اقدامی تروریستی توصیف و بە شدت محکوم شدە است.

همچنین درخواست شدە کە نهادها و ارگان های مرتبط این حملە را پیگیری کردە و  عاملان آن را شناسایی و معرفی کردە و به مجازات قانونی برسانند.

در پایان نیز تاکید شدە کە ترور هرگز نمیتواند بر ارادە آزادیخواهی و همزیستی مسالمت آمیز فائق آید.

لازم بە ذکر است کە شب گذشتە دفتر شاخوان عبداللە در کرکوک هدف حملە قرار گرفت.