مسدود شدن گذرگاه مرزی باشماق و اکثریت راه های ارتباطی اقلیم کردستان بە دلیل بارش سنگین برف
سرویس عراق و اقلیم کردستان- در پی بارش سنگین برف در اقلیم کردستان گذرگاه مرزی باشماق و بسیاری از راه های ارتباط اصلی و فرعی در استان های اربیل و سلیمانیە مسدود شدند.

بە گزارش کردپرس بە نقل از شبکە تلویزیونی ان. آر. تی، امروز پنج شنبە 30 دی / 20 ژانویە، مقامات اقلیم کردستان در گذرگاه مرزی باشماق اعلام کردند کە در پی بارش سنگین برف و برودت هوا و یخبندان این گذرگاه ها و راه های ارتباطی منتهی بە آن و نیز راه پنجوین مسدود شدە و ترددخودروها در این مسیرها کاملا متوقف شدە است.

همچنین مقامات رهنمایی و رانندگی و راه ها و نیروهای امدادی در اقلیم اعلام کردە اند بسیاری از مسیرهای مواصلاتی و راه های ارتباطی اصلی و فرعی در استان های سلیمانیه و اربیل، بە ویژە در مناطق دوکان و دربندیخان کاملا مسدود شدە در بسیاری از این راه ها، تردد متوقف شدە و از رانندگان خودروها درخواست شدە کە برای عبور از مسیرهای خارج از شهرها و روستاها اقدام نکنند.

از شهروندان این استان ها نیز خواستە شدە برای حفظ سلامت خود، حتی المقدور از منازل خود خارج نشوند.

همچنین تمامی مدارس و مراکز آموزشی اقلیم کردستان و ادارت نیز بەجز بخشی از ادارات سلیمانیە از ابتدای هفتە جاری تعطیل شدە اند.