جان باختن یکی از فرماندهان و 2 تن از نیروهای مقاومت شنگال در حملە هوایی ترکیه
​​​​​​​سرویس عراق و اقلیم کردستان- جنگندە های ارتش ترکیه در مدت زمان کمتر از دو ساعت منطقە شنگال در شمال عراق را دو بار هدف حملە هوایی قرار دادند. این حملە جان باختن یکی از فرماندهان و دو نیروی ایزدی نیروهای مقاومت شنگال (ی.ب.ش) و مجروح شدن دو تن دیگر را بە دنبال داشت.

بە گزارش کردپرس، سایت خبری خندان گزارش داد کە شامگاه امروز جمعە 1 بهمن / 21 ژانویه جنگندە های ارتش ترکیه منطقە گلی شیلوی از توابع شنگال واقع در استان نینوا را بمباران کردە اند.

بر اساس خبر در این حملە دو خودروی فرماندهان نیروهای ایزدی یگان های مقاومت شنگال (ی.ب.ش)، هدف قرار گرفتە و یکی از فرماندهان (ی.ب.ش) و دو تن از این نیروها جان خود را از دست دادە و دو تن نیز مجروح شدە اند.

شبکە تلویزیونی کردستان 24 نیز گزارش داد کە در مدت زمان کمتر از دو ساعت جنگندە های ترکیه دو بار پیاپی این منطقە را بە شدت بمباران کردە  و پایگاه واحد 80 بخشی از نیروهای (ی.ب.ش) را کە وابستە بە حشدالشعبی و موسوم بە واحد عشایری هستند را هدف قرار دادە اند.

همچنین در این خبر آمدە در این حملە یک خودروی حامل نیروهای وابستە بە پ.ک.ک، هدف قرار گرفتە شدە و هنوز از تعداد تلفات این حملە اطلاعاتی در دست نیست.

کردستان 24 گزارش داده کە محل بمباران پایگاه آموزشی نیروهای (ی.ب.ش) بودە است.