درخواست مجدد اربیل از بغداد برای پرداخت خسارت سیل اخیر
سرویس عراق و اقلیم کردستان - امید خوشناو استاندار اربیل بار دیگر از دولت مرکزی عراق خواست مبلغ تخصیص یافته برای جبران خسارت زیان دیدگان از سیل اخیر در این استان را اصلاح نماید.

به گزارش کرد پرس به نقل از شفق نیوز، "امید خوشناو" در این باره به خبرنگاران گفت: جمع آوری کمک برای زیان دیدگان از سیل اخیر همچنان ادامه دارد و پرداخت خسارت به زیان دیدگان سیل سی ام نوامبر گذشته انجام گرفته است. اما هنوز مبلغ کافی برای پرداخت خسارت به زیان دیدگان سیل 17 دسامبر جمع آوری نشده است که دلیل آن نیز گسترده بودن میزان خسارت ها بوده است.

استاندار اربیل تصریح کرد: دولت عراق مبلغ دو میلیارد دینار از بودجه فوق العاده حوادث غیر مترقبه را برای دولت اقلیم کردستان اختصاص داده است که ما به دلیل گسترده بودن میزان خسارت ها از پذیرش آن، خودداری کردیم. زیرا میزان خسارت ها بسیار گسترده تر از رقم مذکور بوده است.

امید خوشناو همچنین گفت: بار دیگر از دولت مرکزی می خواهیم تصمیمش در این باره را مورد تجدید نظر قرار دهد و خسارت زیان دیدگان را به خوبی و متناسب با میزان زیان ها پرداخت کند.