هدف از نامزدی زیباری، وادار کردن اتحادیه میهنی به عدم نامزدی برهم صالح است
سرویس عراق و اقلیم کردستان - یک عضو ارشد اتحادیه میهنی کردستان اعلام کرد هدف از نامزد کردن هوشیار زیباری از سوی حزب دمکرات برای پست ریاست جمهوری عراق، وادار کردن اتحادیه میهنی به عدم نامزدی برهم صالح است.

به گزارش کرد پرس به نقل از ارت نیوز، غیاث سورچی در این باره گفت: در حزب ما، اعتقاد بر این است که نامزدی هوشیار زیباری از سوی حزب دمکرات برای پست ریاست جمهوری، واقعی نیست.

سورچی افزود: این نامزدی با هدف مانور سیاسی و فشار بر اتحادیه میهنی کردستان برای عدم نامزدی برهم صالح برای ریاست جمهوری است. زیرا حزب دمکرات با نامزدی وی مخالف است.

این عضو ارشد اتحادیه میهنی همچنین گفت: حزب دمکرات با برهم صالح، اختلافات شخصی دارد و تلاش می کند از طریق نامزدی هوشیار زیباری در این زمینه اعمال فشار کند. اما نامزدی وی برای ریاست جمهوری غیر واقعی است و اتحادیه میهنی بر نامزد کردن برهم صالح برای پست ریاست جمهوری تأکید دارد.

یادآور می شود هوشیار زیباری عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان هفته گذشته خودش را برای ریاست جمهوری عراق نامزد کرد.