ترکیه به شبکه های آب و برق عین عیسی حمله می کند
سرویس سوریه - نیروهای ترکیه شبکه ها و تأسیسات آب و برق را در روستاهای عین عیسی بمباران کردند.

به گزارش کردپرس، نیروهای نظامی ترکیه شبکه های آب و برق عین عیسی را هدف بمباران خود قرار دادند.

به نوشته مزوپوتامیا، درگیری ها در مناطق مختلف عین عیسی در شمال و شرق سوریه ادامه دارد. ترکیه و شبه نظامیان تحت امر آن همچنان در حال بمباران روستاهای مشرفه، جهبل، فاتسا، همچنین بزرگراه M4 و مناطق همجوار «رستوران نخل» هستند.

از سوی دیگر بر اساس اطلاعات به  دست آمده از منابع محلی نیروهای ترکیه شبکه های آب و برق و تأسیسات شهری را نیز در مناطق روستایی «هوشه» و شهرستان «خالدیه» بمباران کردند.