شهردار بانه انتخاب شد
سرویس کردستان_ پس از کش و قوس های فراوان بین اعضای شورای اسلامی شهر بانه بر سر انتخاب شهردار سروه قادر خانزاده به عنوان شهردار این شهر انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار کردپرس، روز یکشنبه اعضای شورای اسلامی شهر بانه سروه قادرخانزاده را با ۶ رای به عنوان شهردار این شهر انتخاب کردند.

ابراهیم لطفی در گفت و گو با خبرنگار کرد پرس گفت: سروه قادرخانزاده با ۶ رای اعضای شورای اسلامی شهر بانه به عنوان شهردار بانه انتخاب شد.

وی اضافه کرد: انتخاب شهردار بانه در بین پنج گزینه که برنامه های خود را به اعضای شورای اسلامی شهر ارائه دادند انتخاب شد.

لطفی با اشاره به اهمیت و تعهد کاری شهردار و نقش آن در توسعه و عمران شهری گفت: با توجه به تعهد و تجربه کاری خانم قادرخانزاده در شهرداری بانه با توافق اعضای شورای اسلامی به این سمت انتخاب شد.

وی ادامه داد: جلسه انتخاب شهردار با حضور ۶ عضو شورای اسلامی برگزار شد. 

سروه قادرخانزاده پیش از این ۱۹ ماه سرپرست شهرداری بانه بود که به عنوان شهردار بانه انتخاب شد.