برگزاری هفتە اقلیم کردستان در نمایشگاه اکسپو 2020 دبی
سرویس عراق و اقلیم کردستان- وزارت بازرگانی و صنعت اقلیم کردستان اعلام کرد کە هیئتی عالی رتبە از این وزارت خانە بە منظور شرکت در مراسم آغاز هفتە اقلیم کردستان در نمایشگاه اکسپو 2020 دبی بە امارات متحدە عربی سفر کردە است.

بە گزارش کردپرس بە نقل از سایت خبری خندان، در اطلاعیە ای کە از سوی وزارت بازرگانی و صنعت و معدن اقلیم کردستان، منتشر شدە؛ آمدە کە هیئتی عالی رتبە از این وزارت خانە بە ریاست کمال مسلم وزیر صنعت بە دبی سفر کردە است.

بر اساس این اطلاعیە، هدف سفر این هیئت بە دبی، شرکت در مراسم آغاز هفتە اقلیم کردستان در نمایشگاه اکسپو 2020 دبی است و کمال مسلم طی سخنرانی خود در این مراسم به اهمیت و تاثیرگذاری برگزاری این گونە نمایشگاه ها اشارە کردە و گفت کە شرکت در این نمایشگاه ها می تواند موجب تقویت روابط اقتصادی اقلیم و جذب سرمایە گذاری خارجی و افزایش تولید در اقلیم شود.

اقلیم کردستان در بخش عراق نمایشگاه اکسپو 2020 در این نمایشگاه حضور دارد و امنیت و ثبات و همچنین فرصت های اقتصادی اقلیم را در بخش های مختلف کشاورزی، صنعت و انرژی معرفی می نماید.

طی هفتە اقلیم کردستان در نمایشگاه اکسپو 2020 نمایشگاه های نقاشی و عکاسی نیز برپا می شود.

نمایشگاه جهانی، اکسپو جهانی که به اختصار اکسپو نامیده می شود نمایشگاهی بین المللی و بسیار معتبر و مشهور است که هرچند سال یک بار برای نمایش و ارائه دستاوردهای ملل مختلف برگزار می شود. نمایشگاه جهانی اولین بار در سال ۱۸۴۴ در پاریس برگزار شد و از آن پس به رسمی همیشگی و دائمی تبدیل شد.

اهمیت این نمایشگاه برای کشورها به اندازه ای زیاد است که بعد از مسابقات جام جهانی فوتبال و بازی های المپیک، سومین رویداد مهم بین المللی دنیا محسوب می شود. از این رو گاهی آن را المپیک فرهنگ ملل هم می نامند. نمایشگاه جهانی زیر نظر موسسه بین المللی نمایشگاه ها (Le Bureau international des expositions) که در شهر پاریس قرار گرفته برگزار می شود. آخرین نمایشگاه در سال ۲۰۱۷ و در شهر آستانه قزاقستان برگزار شد و نمایشگاه دبی نیز قرار بود در سال 2020 برگزار شود، اما شیوع جهانی ویروس کرونا آن را بە تعویق انداخت.

اکسپو 2020 دبی قرار است بە مدت شش ماه ادامە داشتە باشد.