برهم صالح نامزد رسمی ریاست جمهوری اتحادیە میهنی کردستان
سرویس عراق و اقلیم کردستان- شورای رهبری حزب اتحادیە میهنی کردستان، امروز طی نشستی برهم صالح را بە عنوان تنها نامزد رسمی حزب برای تصدی ریاست جمهوری عراق انتخاب کرد.

بە گزارش کردپرس به نقل از شارپرس، شورای رهبری حزب اتحادیە میهنی کردستان امروز یک شنبە 3 بهمن / 23 ژانویە، طی نشستی برهم صالح عضو این شورا و رئیس جمهور کنونی عراق را، بە عنوان تنها نامزد رسمی حزب برای تصدی دوبارە این منصب، انتخاب کرد.

شورای رهبری اتحادیە میهنی امروز نشستی را با حضور بافل طالبانی رئیس مشترک حزب بە منظور گفتگو دربارە تعیین نامزد رسمی حزب برای تصدی  منصب ریاست جمهوری عراق برگزار کرد.

سایت خبری و تحلیلی شارپرس، بە نقل از منبعی مطلع گزارش داد کە در این نشست تصمیم گرفتە شدە برهم احمد  صالح بار دیگر از سوی حزب برای این منصب نامزد شود.

بافل طالبانی پیشتر چندین بار حمایت خود از نامزدی برهم صالح را اعلام کردە بود.

این در حالی است کە حزب دمکرات کردستان به شدت با نامزدی برهم صالح مخالفت کردە و نشست روز گذشتە مسعود بارزانی رهبر این حزب با بافل طالبانی برای گفتگو دربارە نامزد مشترک کردها برای این منصب بدون نتیجە خاتمە یافت.

این منبع مطلع کە نخواستە نامش فاش شود به شارپرس گفت کە در این نشست تصمیم گرفتە شدە روابط حزب با حزب دمکرات مورد بازنگری قرار بگیرد.

این اولین نشست شورای رهبری اتحادیە میهنی از 8 جولای 2021 و پس از بروز اختلافات شدید داخلی حزب، تاکنون است.