دیگر بدون حضور HDP هیچ مبادله سیاسی برقرار نخواهد شد
سرویس ترکیه - ساروخان اولوچ با اشاره به نقش کلیدی HDP از آن به عنوان یکی از گزینه های اصلی در مبادلات سیاسی ترکیه نام برد.

به گزارش کردپرس، ساروخان اولوچ رئیس مشترک فراکسیون حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) از این حزب به عنوان نیروی اساسی برای شکل دادن به آینده ترکیه نام برد و گفت که بدون حضور HDP مبادلات سیاسی برقرار نمی شوند. 

ساروخان اولوچ با شرکت در چهارمین کنگره HDP شاخه آدانا، در سخنانی با اشاره به جمعیت روز افزون طرفداران این حزب خطاب به حکومت ترکیه گفت: «در حالی که اقتدار حکومت ترکیه در حال فروپاشی است، HDP همچنان به عنوان یک قدرت رو به شکوفایی در حال رشد است. این نتیجه مبارزه است.»

اولوچ با بیان این که در ترکیه دیگر نمی توان هیچ مبادله قدرتی را بدون در نظر گرفتن HDP برقرار کرد، گفت: «کلید مسائل کشور در دست HDP است. به همین دلیل است که حکومت دیگر نمی تواند ما را تحمل کند. HDP تنها یک حزب نیست، نیرویی اساسی برای شکل دادن به آینده کشور است.»

در این مراسم، هلین کایا و محمت کاراکیش به عنوان رؤسای مشترک جدید HDP شاخه آدانا برگزیده شدند.

گفتنی است کنگره آدانا در حالی برگزار شد که پروین بولدان رئیس مشترک HDP به دلیل ابتلاء به بیماری کرونا نتوانست در این مراسم شرکت کند.