پیامدهای عدم توافق دو حزب حاکم اقلیم کردستان بر سر معرفی نامزد واحد برای ریاست جمهوری عراق
سرویس جهان- عبدالله حویز از جمله پیامدهای معرفی دو نامزد مجزا از سوی حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی برای تصدی پست ریاست جمهوری عراق را تشدید اختلافات میان دو حزب و احتمال تغییر وضعیت موجود در اقلیم کردستان و عراق عنوان کرد.

به گزارش کردپرس، اتحادیه میهنی کردستان عراق بر نامزدی برهم صالح، رئیس جمهور کنونی عراق برای این پست، با وجود مخالفت حزب دموکرات کردستان عراق تاکید کرده و شورای رهبری این حزب او را نامزد نهایی حزب برای تصدی پست ریاست جمهوری عراق معرفی کرده است. این در حالی است که حزب دموکرات کردستان عراق به عنوان شریک قدرت اتحادیه میهنی، هوشیار زیباری را نامزد خود برای این پست معرفی کرده است.

عبدالله حویز، کارشناس مسائل کردها با اشاره به این که بر اساس توافق دو حزب بر سر تقسیم قدرت، پست ریاست جمهوری عراق از سال 2006 در اختیار اتحادیه میهنی بوده گفته است اما حزب دموکرات به بهانه افزایش تعداد نمایندگان این حزب در پارلمان عراق این توافق را بر هم زده است.

این کارشناس در توییتر خود احتمال انتخاب نامزد حزب دموکرات در پارلمان عراق را به عنوان رییس جمهور جدید عراق محتمل دانسته است که از نظر او، در این صورت، پیامدهای زیادی در سطح اقلیم کردستان به همراه خواهد داشت.

از نظر عبدالله حویز در صورت انتخاب شدن نامزد حزب دموکرات به عنوان رییس جمهور جدید عراق، که احتمال آن نیز وجود دارد، اتحادیه میهنی تمامی ارتباطات خود با حزب دموکرات را قطع می کند و حضور وزرای خود در کابینه دولت اقلیم کردستان را تعلیق می کند.

از نظر این کارشناس مسائل کردها، بوجود آمدن چنین موقعیتی باعث ایجاد تغییر وضعیت موجود هم در سطح اقلیم کردستان و هم در سطح عراق می شود و این مسئله اتفاق مثبتی است زیرا به گفته او، طرفداران وضعیت موجود به بهانه حفظ وحدت و ثبات، به دنبال ادامه حیات ساختار فاسد کنونی هستند.