سفر هیئت وزارت امور خارجه سوئد به کردستان سوریه
سرویس سوریه - هیئت بلند پایه ای از وزارت امور خارجه سوئد در سفر به کردستان سوریه با هیئت های سیاسی و نظامی مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه دیدار کردند.

به گزارش کردپرس، یک هیئت بلند پایه از وزارت امور خارجه سوئد در سفر به کردستان سوریه با اعضای مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه دیدار و گفتگو کردند. 
به نوشته خبرگزاری هاوارنیوز، این هیئت بلند پایه از مرز زمینی سمیلکا وارد کردستان سوریه شده و با عبدالکریم عمر، رئیس دایره روابط خارجی مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه دیدار کردند. 
همچنین این هیئت که متشکل از نماینده ویژه وزارت امور خارجه سوئد در امور سوریه، رئیس کمک های بشردوستانه و امور انسانی وزارت امور خارجه سوئد و مشاور انستیتو صلح اروپا می باشد با هیئت های سیاسی و نظامی کردستان سوریه دیدار و گفتگو کردند.

 

کد خبرنگار:30102