انتقاد سیاستمدار برجستە کُرد از ضعف تولید داخلی در اقلیم کردستان
سرویس عراق و اقلیم کردستان- دبیر کل حزب سوسیال دمکرات کردستان با انتقاد از ضعف تولید داخلی در اقلیم کردستان، گفت کە اقلیم با شش میلیون جمعیت، حتی یک متر پارچە تولید داخل ندارد.

بە گزارش کردپرس بە نقل از سایت خبری خندان، محمد حاجی محمود گفت کە لازم است دولت اقلیم کردستان با همکاری بخش خصوصی برای تقویت تولید داخلی و ایجاد فرصت های شغلی برای شهروندان اقلیم و فارغ التحصیلان دانشگاه ها اقدام کند.

وی از وضعیت ضعیف تولید داخلی در اقلیم کردستان انتقاد کردە و گفت کە اقلیم با دارا بودن شش میلیون جمعیت، یک متر تولید پارچە ندارد و با وجود تعداد بسیار زیاد خودرو در اقلیم، هیچ نوع قطعە یدکی مورد نیاز خودروها تولید نمی شود

دبیر کل حزب سوسیال دمکرات کردستان در خصوص وضعیت داخلی عراق نیز گفت کە اکنون عراق در شرایط نامناسبی قرار دارد؛ زیرا یکی از جریان های شیعە در انتخابات برندە شدە و یک طرف دیگر شکست خوردە و خواستار تشکیل دولت توافقی با حضور همه طیف ها و فعالیت اپوزیسیون است.