اقلیم کردستان و لبنان درصدد گسترش روابط دوجانبە
سرویس عراق و اقلیم کردستان- در دیدار میان نخست وزیر اقلیم کردستان و وزیر دادگستری لبنان و هیئت همراه، راهکارهای گسترش روابط دوجانبە مورد بررسی قرار گرفت.

بە گزارش کردپرس بە نقل از کردستان تی وی، امروز دوشنبە 4 بهمن / 24 ژانویە، دیداری در شهر اربیل، میان مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان و هنری خووری وزیر دادگستری لبنان و هیئت همراه وی، انجام شد.

هیئت لبنانی در این دیدار بر گسترش توسعە روابط دوجانبە  و هماهنگی میان لبنان و اقلیم بە ویژە در زمینە قضائی و دادگستری و بهرە گیری از تجارب دو طرفە تاکید کردند.

بارزانی در این دیدار به اهمیت نقش قوە قضائیە و دادگستری در اقلیم اشارە و  این نهاد را بە عنوان نهادی مستقل در اقلیم توصیف کرد.

وی همچنین آمادگی اقلیم را برای همکاری و هماهنگی با قوە قضائیە و دادگستری لبنان اعلام کرد.