تهدیدعضو اتحادیه میهنی به احتمال تحریم مشارکت حزب در نشست های کابینه و پارلمان اقلیم کردستان
سرویس عراق و اقلیم کردستان - یک عضو ارشد اتحادیه میهنی کردستان عراق تأکید کرد همه شخصیت ها و طیف های اتحادیه میهنی بر نامزدی برهم صالح برای پست ریاست جمهوری عراق اتفاق نظر دارند و در صورت اصرار حزب دمکرات کردستان بر مخالفت با نامزدی برهم صالح، بعید نیست وزرا و نمایندگان اتحادیه میهنی، جلسات دولت و پارلمان اقلیم کردستان را تحریم کنند.

به گزارش کرد پرس به نقل از المعلومه، "غیاث سورچی" در این باره گفت: در نشست اخیر حزب، برهم صالح بار دیگر به عنوان نامزد حزب برای پست ریاست جمهوری عراق معرفی شد و رهبری حزب، وی را به عنوان نامزد این پست به مجلس عراق معرفی خواهد کرد.

سورچی افزود: حزب دمکرات، همچنان با نامزدی برهم صالح مخالف است و هیچ گونه توافق و تفاهمی بین ما وجود ندارد و به هیچ ساز و کاری در این باره دست نیافته ایم.

عضو ارشد اتحادیه میهنی کردستان همچنین گفت: در صورتی که حزب دمکرات کردستان بر مخالفت با برهم صالح به عنوان نامزد پست ریاست جمهوری و نامزد کردن شخصیت دیگری اصرار کند بعید نیست وزرا و نمایندگان ما حضور در نشست های دولت و مجلس عراق را تحریم کنند.

غیاث سورچی همچنین تصریح کرد: اقلیم کردستان در وضعیت کنونی، یکپارچه نیست. بلکه به دو اقلیم (اربیل) و (سلیمانیه و حلبچه) تبدیل شده است.