نامزد کردن هوشیار زیباریبرای ریاست جمهوری عراق واکنشی به اصرار اتحادیه میهنی بر نامزدی برهم صالح بود
سرویس عراق و اقلیم کردستان - یک عضو ارشد حزب دمکرات کردستان اعلام کرد نامزد کردن هوشیار زیباری عضو ارشد این حزب برای پست ریاست جمهوری عراق پس از اصرار اتحادیه میهنی کردستان بر نامزدی برهم صالح برای این پست صورت گرفت و زیباری همچنان به عنوان نامزد در صحنه حضور دارد و تعداد نمایندگان حامی هر نامزد در مجلس عراق صحنه را رقم خواهد زد.

به گزارش کرد پرس به نقل از المعلومه، "ماجد شنگالی" در این باره گفت: ما درصدد حضور در رأی گیری برای نامزد ریاست جمهوری عراق با دو نامزد نبودیم و نامزدی هوشیار زیباری با هدف تحت فشار قرار دادن یا امتیازگیری هیچ جریانی نیست. بلکه به دلیل اصرار اتحادیه میهنی بر نامزدی برهم صالح است.

شنگالی افزود: ریاست جمهوری سهم کردهاست نه یک حزب خاص و این پست باید دچار تغییراتی شود. زیرا رؤسای جمهور پس از جلال طالبانی نقش زیادی ایفا نکرده اند.

عضو ارشد حزب دمکرات کردستان همچنین گفت: عرف سیاسی در زمینه انتخاب رئیس جمهور عراق دچار تغییر خواهد شد و شکاف در میان کردها در سال 2018 روی داد و ما توافقات و تعهدات آشکاری در مرحله کنونی داریم و تعداد نمایندگان حامی هر نامزد در مجلس عراق صحنه را رقم خواهد زد.