پرونده فساد با جابجایی مدیران پاک نمی شود
سرویس کردستان_ فسادهایی که در سال های اخیر در برخی ادارات استان کردستان شاهد آن بودیم نیازمند بررسی ها و رسیدگی های بسیار جدی از سوی دستگاه های متولی در دولت جدید است و یکی از این ادارات بهزیستی استان کردستان است.

خبرگزاری کرد پرس در راستای ایفای نقش خود به عنوان یک رسانه مستقل و مطالبه گر در این سال ها یکی از موضوعات مهمی که همواره در دستور کار قرار داده و هزینه هایی هم بابت آن پرداخته افشای فساد در این اداره در کردستان بوده است. اما تحولات اخیر در آشکار شدن برخی مفاسد در این مجموعه خصوصا در خانه سالمندان سنندج که به صورت غیر واقعی و غیر قانونی "به اصطلاح بخش خصوصی" واگذار شده بود، نشان دهنده این است که این اداره یکی از کانون های مهم فساد اداری در استان بوده است. 
با توجه به شواهد  متقن  به نظر می رسد دستگاه های مسول و ناظر باید بدون توجه به تغییر مدیریت در این مجموعه موضوع فسادهای رخ داده در این سازمان را مورد رسیدگی قرار دهند. 
یکی از مهم ترین این کانون های فسادخیز مجموعه  سرای سالمندان سنندج و نحوه این واگذاری است. 
موضوع تملک املاک سالمندان و خیرین از سوی مدیریت و مجموعه این سرای سالمندان یکی دیگر از مواردی است که باید مورد تحقیق و تفحص قرار بگیرد. 
موضوع حق و حقوق کارکنان اورژانس اجتماعی که علی رغم تامین بودجه از دو محل حقوق کامل آنها دریافت شده و  تنها بخشی از آن به کارکنان اورژانس اجتماعی پرداخت می شد. موضوع برکناری ها و انتصاب های مساله دار در بهزیستی، خاصه هزینه هایی که از جیب مدد جویان پرداخت می شد و بسیاری موارد دیگر  شایسته است در یک تحقق و تفحص جامع مورد بررسی قرار بگیرد و متولیان و حامیان و مستفیدان این سازمان خدماتی بعنوان یکی از پرونده های مدیران سیاسی دولت گذشته در استان مورد بررسی قرار گیرد و چهره مدیرانی که دست در جیب این فقیرترین ومستحق ترین افراد آسیب پذیر جامعه نموده اند به جامعه معرفی کنند.