تمامی پرونده های پرسنلی شهرداری ارومیه الکترونیکی می شود
سرویس آذربایجان غربی- شهردار ارومیه بر ضرورت ساماندهی حوزه پرسنلی و تبدیل وضعیت پرسنل و سایر موارد مرتبط با پرسنل تأکید کرد و گفت: تمامی پرونده های پرسنلی الکترونیکی می شود.

 به گزارش کردپرس، حسین مهدی زاده در صحن علنی شورای اسلامی شهر  با بیان اینکه در شهرداری ارومیه باید طرح مطالعاتی بازآفرینی داشته باشیم، گفت: طرح کمربندی اصلی ارومیه نقش مهمی در توانمندسازی محلات حاشیه شهر دارد.

او اظهار کرد:  26 محله در آخرین جلسه بازآفرینی شهرستان جز مناطق محروم مصوب شده که می توان اعتبار جذب کرد اما باید طرح مطالعاتی وجود داشته باشد.

شهردار ارومیه ادامه داد: اگر بتوانیم چارت شهرهای یک میلیون نفری را پیاده سازی کنیم معاونت بازآفرینی از سازمان عمران و بازآفرینی می تواند منفک شود چرا که هم اکنون گستردگی حوزه عمرانی مانعی برای حوزه بازآفرینی در قالب این سازمان است.

او بر ضرورت ساماندهی حوزه پرسنلی و تبدیل وضعیت پرسنل و سایر موارد مرتبط با پرسنل تأکید کرد و گفت:  تمامی پرونده های پرسنلی الکترونیکی می شود.