تاریخ مراسم خاکسپاری استاد پرتو کرمانشاهی اعلام شد
سرویس کرمانشاه _ خانواده زنده یاد استاد علی اشرف نوبتی (پرتو کرمانشاهی) و جامعه اهل فرهنگ و ادب غرب کشور با صدور اطلاعیه ای مشترک، تاریخ و مکان آیین خاکسپاری این استاد بزرگ شعر و ادب کردی و فارسی را اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار کردپرس متن کامل این اطلاعیه به این شرح است:

هوار مردمکه کس وای دیاره نمن

امید چی له دس و کار و و قراره نمن ...

دل ای دل  ای دل  ( پرتو ) وفا وفا ی چته

نگرده مینه آو ، آو بزرگواره نمن

*

مرگ من شعر من اگر باشد

دگر اندیشه زوالم نیست

زانکه در شعر خود توانم مرد

چونکه با مرگ خود توانم زیست

پرتو پرواز کرد

استاد علی اشرف نوبتی ( پرتو کرمانشاهی ) ستاره تابناک ادب

پارسی و کردی در کوهپایه های زاگرس غروب کرد. برای بدرقه او و سپردن به خاک اهورایی کرمانشاه، پنجشنبه هفتم بهمن ساعت یازده ۱۱ تا ۱۳ ظهر در قطعه ۹ نهم ، ردیف ۴۶ ، مزار شماره ۵۰ در باغ فردوس همراه سوگواران خواهیم بود .مراسم به سبب رعایت شیوه نامه ها ی بهداشتی در همین مکان انجام و ختم خواهد شد .

خانواده نوبتی و سایر بستگان / جامعه

اهل فرهنگ و ادب غرب کشور