آه ... پرتو / شعری از اصغر عظیمی مهر در سوگ استاد پرتو کرمانشاهی
سرویس کرمانشاه _ اصغر عظیمی مهر شاعر نام آشنای کرمانشاهی شعری در سوگ استاد پرتو کرمانشاهی چهره ماندگار شعر و ادب سروده است که در ادامه می خوانید:

خبرگزاری کردپرس _ 

آه ... پرتو ...

بی‌شک نماد شعر کرمانشاه «پرتو» ست!
در آسمان شعر شهرم - «ماه» پرتوست!

من هم اگر شاعر شدم با شعر او بود!
در جاده ی شعرم «چراغ راه»، پرتوست!

در روزگار «شاعران اهل غفلت»
مرد شریف شعر جان‌آگاه، پرتوست!

سعدی و حافظ شاعر محبوب شیراز...
در شهر ما هم «شاعر دلخواه» پرتوست!

«ایجاز» را باید رعایت کرد در شعر؛ 
«شاه غزل» -در مصرعی کوتاه- پرتوست!

ای کاش اصلأ «شهرِ بی‌شاعر» بمیرد!
روی لبان شهر حالا «آه پرتو» ست!

او در «تخلص» هم فروتن بود یک عمر!
«خورشیدِ شعرِ شهرِ کرمانشاه» پرتوست!


اصغر عظیمی‌مهر
سه‌شنبه
۵ بهمن ۱۴۰۰
روز کوچ پرتو
کرمانشاه

تسلیت به شعر ... تسلیت به شهر