کشتە شدن شش عنصر داعش طی بمباران جنگندە های عراقی در شمال بغداد
سرویس عراق و اقلیم کردستان- طی حملە هوایی جنگندە های ارتش عراق بە مخفیگاه های داعش در شمال بغداد، شش عنصر داعش کشتە شدند.

بە گزارش کردپرس بە نقل از شبکە تلویزیونی کردستان تی وی، رسانە امنیتی عراق اعلام کرد کە جنگندە های ارتش این کشور با تکیه بر اطلاعات دستگاه امنیت ملی و تحت فرماندهی عملیات مشترک عراق، مخفیگاه های عناصر و هستە های مخفی داعش در منطقە طابی از توابع طارمیه واقع در شمال بغداد را بە شدت بمباران کردە اند.

بر اساس خبر طی این حملە هوایی شش عنصر داعش کشتە شدە اند.

همچنین تاکید شدە کە عملیات نیروهای عراقی علیە بقایای داعش در مناطق مختلف این کسور، ادامە دارد.