دستگیری شکارچی کبوتر در بوکان
سرویس آذربایجان غربی- رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بوکان گفت: یگان حفاظت محیط زیست این اداره در گشت و کنترل حوزه استحفاظی این شهرستان یک نفر شکارچی متخلف را دستگیر کردند.

آوات بازیار در این باره به کردپرس افزود: فرد متخلف در منطقه دوکچی دستگیر و از وی یک قبضه اسلحه شکاری به همراه  لاشه ۲۰ قطعه کبوتر و  تعدادی ادوات شکاری کشف شد.

او ادامه داد: پرونده شکارچی متخلف جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بوکان گفت: با توجه به اینکه در سال جاری هیچ گونه پروانه شکار صادر نشده است لذا هرگونه شکار ممنوع بوده و با متخلفین برابر قانون برخورد خواهد شد.