گمانه زنی درباره نقش استاندار اورفا در حملات اخیر به کردستان سوریه
سرویس ترکیه - استاندار اورفا در دو ماه گذشته دست کم 7 بار به گری سپی و سرکانی سفر کرده است.

به گزارش کردپرس، یک رسانه کُردی مدعی شد که عبدالله اِرین استاندار اورفا در دو ماه گذشته دست کم 7 بار به بهانه های مختلف به مناطق گری سپی و سرکانی در کردستان سوریه سفر کرده است. 

به نوشته مزوپوتامیا، سفرهای متعدد دو ماه گذشته استاندار اورفا به کردستان سوریه که در بیشتر آنها فرماندهان نظامی چون فرمانده سپاه هفتم ارتش ترکیه، او را همراهی می کرده اند، موجب ایجاد برخی گمانه زنی ها درباره نقش داشتن این فرد در عملیات اخیر در کردستان سوریه شده است.

آژانس خبری مزوپوتامیا در گزارشی مدعی شد که ارین آخرین بار در 2 ژانویه به سرکانی و در 14 ژانویه به گری سپی سفر کرده است. 

او در 27 دسامبر 2021 به همراه یک فرمانده ارتش و تتعدادی از نیروهای نظامی ترکیه به سرکانی سفر کرده است. در 23 دسامبر 2021 به بهانه «دیدار با مردم» به گری سپی رفته است. در 17 دسامبر  2021 باز هم به بهانه دیدار بار مردم به سرکانی رفته است. او در 16 دسامبر به همراه یک هیأت به سرکانی رفته است. آرین در 2 دسامبر برای شرکت در یک برنامه با عنوان «دیدار با کسبه» به گری سپی سفر کرده است.

عبدالله ارین در همین دو ماه، علاوه بر بازدید از کردستان سوریه، در سه نشست مختلف با عنوان «کارگروه ویژه سوریه» با حضور سلیمان سویلو وزیر کشور، و استانداران ختای، آنتپ، و کیلیس یعنی استان های هم مرز با سوریه شرکت کرده است.

در چند روز گذشته حملات گستردۀ ارتش ترکیه و متحدان سوریش به مناطق حومه عین عیسی و همزمان با آن حملۀ داعش به زندان الصناعه در حسکه که برخی از اعضای ارشد این گروه در آن نگهداری می شوند، باعث شد کردهای سوریه ترکیه را به همکاری با داعش و توطئه علیه مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه و نیروهای کرد متهم کنند.