قباد محمدی سرپرست دانشگاه علوم‌پزشکی کرمانشاه شد
سرویس کرمانشاه _ با حکم وزیر بهداشت دکتر قباد محمدی سرپرست دانشگاه علوم‌پزشکی و خدمات بهداشتی‌،‌درمانی کرمانشاه شد.

به گزارش کردپرس؛ دکتر قباد محمدی؛ در سال ۸۹ به عنوان عضو هیات علمی در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم‌پزشکی کرمانشاه فعالیت خود را آغاز کرد ، دارای کرسی و مرتبه استاد تمامی در این دانشکده است.

 از سوابق اجرایی وی می توان به ریاست دانشکده داروسازی کرمانشاه در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ ، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ ، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ و معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال ۱۳۹۶ تاکنون اشاره کرد.

پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی در سال های ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۳ ،چاپ ۵۴ مقاله در مجلات بین المللی دارایIF و چاپ ۳۰ مقاله درسایر مجلات علمی-پژوهشی، استاد راهنمای ۱۸ پایان نامه دکتری عمومی و تخصصی، پژوهشگر دارای شاخص بین المللی اچ ایندکس ۱۸ و عضویت در هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ از جمله فعالیت های علمی وی است.