در جلسه شورای عشایر استان ایلام چه گذشت؟
سرویس ایلام - جلسه شورای عشایر استان ایلام با حضور رئیس شورای عشایر ایران برگزار شد و مصوباتی جهت بهبود وضعیت عشایر استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، مواردی چون تخصیص آب شرب به قیمت آب روستایی به جای نرخ شهری، جدیت در اجرای آیین نامه ساماندهی عشایر توسط دستگاه های ذیربط بر اساس نیازسنجی ها و اولویت های عشایر، اجرای تصویب نامه راهبردی آموزشی - فرهنگی مصوب ۱۳۹۵ برای خدمات رسانی آموزشی و فرهنگی به عشایر، اجرای طرح ارتقای سطح بهره وری بهداشت، درمان و بیمه عشایر، استفاده از ردیف اعتباری وزارت نفت برای آبرسانی سیار، مرمت یا احداث ایل راه های عشایر با همکاری راه و شهرسازی و بنیاد مسکن در این جلسه مصوب شد.

عباس پاپی زاده رییس سازمان امور عشایر کشور نیز در این جلسه اعلام کرد: ۲۵۰ هزار تن نهاده دامی بین عشایر توزیع می شود که ۲ هزار و ۹۰۰ تن آن سهم استان ایلام است.

استاندار ایلام یادآور شد: بخشنامه ها و قوانین مربوط به عشایر نیازمند تجدیدنظر است تا شرایط برای هم افزایی و همکاری دستگاه ها جهت خدمات رسانی گسترده و کیفی به عشایر فراهم شود.

بهرام نیا با بیان اینکه همه دستگاه ها در قبال عشایر وظیفه دارند، تاکید کرد: پیگیری مصوبه های سفر رییس جمهور در خصوص عشایر در کاهش مشکلات این قشر تاثیرگذار خواهد بود و نشان از اهمیت جایگاه عشایر در نگاه ایشان دارد.