تصدی ریاست جمهوری عراق توسط حزب دمکرات این منصب را از دست کردها خارج میسازد
سرویس عراق و اقلیم کردستان- عضو فراکسیون اتحادیە میهنی در مجلس عراق هشدار کە اگر حزب دمکرات در دورە کنونی بتواند منصب ریاست جمهوری را در اختیار بگیرد، در دورە بعدی این منصب از دست کردها خارج می شود.

بە گزارش کردپرس بە نقل از سایت خبری رادیو نوا، شیرین یونس اعلام کرد کە حزب دمکرات با معرفی نامزدی برای تصدیریاست جمهوری عراق و تلاش برای در اختیار گرفتن این منصب بازی خطرناکی را آغاز کردە، زیرا با این اقدامات ریاست جمهوری  را تا سطح یک منصب حزبی تنزل دادە است.

نمایندە اتحادیە میهنی کردستان در مجلس عراق، هشدار داد کە اگر حزب دمکرات در این دورە موفق شدە و بتواند منصب ریاست جمهوری را در اختیار بگیرد، در دورە آتی جریان های عرب می توانند ریاست جمهوری را از این حزب گرفتە و اختیار بگیرند و این منصب ازدست کردها خارج شدە می شود.

وی تاکید در صورتی کە کردها ریاست جمهوری را از دست بدهند جایگاه آنان در عراق آسیب جدی می بیند.

همچنین خاطر نشان ساخت کە اقدام حزب دمکرات در نامزد کردن هوشیار زیباری بە عنوان فردی کە بە گفتە وی پیشتر با اتهامات فساد مالی و اختلاس از منصبی وزارتی در دولت عراق (وزارت دارایی)  برکنار شدە، اقدامی بسیار اشتباه بودە، زیرا از نظر عراقی ها وی شایستگی تصدی ریاست جمهوری را ندارد.

شایان ذکر است کە بر اساس توافق های میان احزاب سیاسی عراقی و عرف سیاسی این کشور، منصب ریاست جمهوری عراق بە کردها، نخست وزیری بە شیعیان و ریاست مجلس بە سنی های این کشور اختصاص دادە شدە و  در میان کردها نیز ریاست جمهوری عراق بە اتحادیە میهنی و ریاست اقلیم کردستان بە حزب دمکرات رسیده و طی سال های پس از سقوط رژیم بعث صدام،  این منصب در اختیار اتحادیە میهنی بودە و در ابتدا جلال طالبانی دبیر کل و بنیانگذار فقید حزب این منصب را در اختیار گرفت و پس از وی، فواد معصوم و برهم صالح از اعضای ارشد اتحادیە میهنی بە عنوان رئیس جمهور انتخاب شده اند  و در این دورە نیز برهم صالح بار دیگر  از سوی این حزب نامزد شدە است.

اما حزب دمکرات از سال 2018 تاکنون تاکید می کند این منصب میان کردها متعلق بە حزب خاصی نیست و برای در اختیار گرفتن آن تلاش می کند و در دورە پیش فواد حسین و در دورە کنونی نیز هوشیار زیباری را برای تصدی ریاست جمهوری نامزد کردە است.