تعیین تکلیف 10 دستگاه واگن مسافربری متروکه در گمرک رازی
سرویس آذربایجان غربی- رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از متروکه شدن ١٠واگن مسافربری گمرک رازی خوی در انبار سازمان جمع آوری اموال تملیکی خبر داد و گفت: مقرر شده به زودی این موضوع حل و واگنهای متروکه در مسیر ریلی شهرستان ارومیه مورد استفاده قرار گیرد.

به گزارش کردپرس، ناصر عتباتی، در جلسه شامگاهی کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری که در راستای تعیین تکلیف 10 دستگاه واگن مسافربری موجود در گمرک رازی، گفت: باید تمام کارهایی که موجب ارزآوری و ورود سرمایه به داخل و مانع خروج سرمایه از کشور هست را با جدیت و قاطعیت پیگیری و به نتیجه رساند.

عتباتی افزود: برخی از بازرگانان و تجار داخلی در راه جذب سرمایه گذاری خارجی و نیز ارزآوری به داخل کشور کارهای خوبی انجام داده اند اما برخی موانع و مشکلات موجب تضرر آنها و توقف کارهای  تجاری آنها شده است که نیازمند هم افزایی و همکاری دستگاههای اداری برای رفع مشکلات آنهاست.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: سال ٩٥، بیست دستگاه واگن قطار توسط یکی از بازرگانان خریداری شده و از این تعداد ١٠ واگن به کشور وارد شده و مورد بهره برداری قرارگرفت، ولی ١٠ واگن باقیمانده به علت مشکلات موجود و مقررات مربوطه با تاخیر وارد شده و امکان ترخیص آن از گمرک فراهم نشده است و مشکلات متعدد موجب متروکه شدن این واگنها در انبار سازمان جمع آوری اموال تملیکی شده است.

عتباتی با بیان اینکه نظر جمع حاضر در شرایط تحریمی کشور کمک به این شرکت سرمایه گذار و تحویل واگنهای وارد شده به ایشان است، اظهار کرد: متاسفانه مقررات سازمانی مانع است اما با رایزنی که در حین جلسه با معاون محترم دادستان کل کشور به صورت تلفنی انجام شد مقرر شده طی مرقومه ای مراتب به حضور ایشان اعلام تا با طرح در کمیته ساماندهی قوه قضائیه تصمیم گیری لازم اتخاذ و این شرکت از مساعدت قانونی بهره مند گردد.

 عتباتی افزود: معاون محترم  دادستان کل و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قول رفع این مشکل را دادند و به زودی این موضوع حل و 10 واگن متروکه با ناوگان حمل و نقل ریلی کشور اضافه خواهد شد و امیدواریم که در مسیر ریلی شهرستان ارومیه مورد استفاده قرار گیرد.

او در پایان گفت: همچنین نظر مدیر سازمان جمع آوری اموال تملیکی کشور و دبیر ستاد تسهیل رفع موانع اقتصادی کشور که در حین جلسه تلفنی با ایشان رایزنی شد هم در این خصوص مثبت و آماده همکاری لازم هستند.