توزیع 750 هزار دز واکسن آسترازنکا در آذربایجان غربی
سرویس آذربایجان غربی- رییس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی از تحویل و توزیع حدود ٧٥٠ هزار دز از واکسن آسترازنکا در استان خبر داد و گفت: این میزان جهت تزریق دز دوم است.

به گزارش کردپرس، دکتر محمدامین ولی زاد در خصوص وضعیت بیماری کرونا در سطح استان در یک گفت و گوی خبری بیان کرد: از نظر بیماران بستری و سرپایی وضعیت با ثبات است. در خصوص وضعیت اُمیکرون متاسفانه مانند سایر کشورها، کشور ما نیز درگیر سویه اُمیکرون می باشد. که نباید عادی انگاری داشته باشیم.

او در خصوص شرایط رنگ بندی شهرهای مختلف کشور ادامه داد: بر اساس آمار بستری و برخی پارامتر های دیگر  بیشتر شهرهای استان آبی هستند اما نمی توان وضعیت شهرستان ها را با رنگ بندی سنجید.

رییس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی تاکید کرد:  باید میزان واکسیناسیون و رعایت پروتکل های بهداشتی را ملاک عمل قرار داد، در غیر این صورت با پیک ششم کرونا مواجه خواهیم شد.

او در خصوص واکسن آسترازنکا نیز گفت: پس از تحویل حدود ٧٥٠ هزار دز از واکسن مذکور، در استان توزیع شده است که جهت تزریق دز دوم است