همکاری با آمریکا ایدئولوژی نیروهای دموکراتیک سوریه را تغییر داده است
سرویس جهان- دکتر عبدالوهال علی معتقد است تحت تاثیر همکاری با آمریکا، ایدئولوژی نیروهای دموکراتیک سوریه به منظور حفظ بقا، از تمرکز بر مدل سوسیالیستی-کمونیستی به سمت مدل سرمایه داری- دموکراتیک تغییر یافته است.

به گزارش کردپرس، دکتر عبدالوهاب علی اوسی، پژوهشگر موسسه جسور بر این باور است نیروهای دموکراتیک سوریه و حزب حاکم اتحاد دموکراتیک سوریه یا pyd مانند گذشته پیرو پ.ک.ک نیستند و این تغییر در ایدئولوژی به سبب همکاری با آمریکا اتفاق افتاده است.

وی با اشاره به تلاش نیروهای دموکراتیک سوریه به عنوان نیروی نظامی حافظ اداره خودگردان کردی در شمال سوریه برای حفظ بقای این منطقه در میان چالش های گوناگون به نشریه عنب بلدی گفت: این نیرو به منظور بقای خود رویکردش را تغییر داد و با انعطاف پذیری و تحت تاثیر همکاری میدانی با آمریکا در ایدئولوژی خود تغییر ایجاد کرد.

این پژوهشگر موسسه جسور افزود: همکاری میدانی نیروهای دموکراتیک سوریه با آمریکا این نیرو را ناچار کرد ایدئولوژی خود را از تمرکز بر مدل سوسیالیستی-کمونیستی به مدل دموکراتیک و سرمایه داری تغییر دهد.

وی تاکید کرد شاید این طور به نظر برسد که شاهد اختلافات عمیقی میان نیروهای پ.ک.ک و نیروهای دموکراتیک سوریه نباشیم، اما حداقل در سال 2021، ممکن است پ.ک.ک مجبور باشد مانند گذشته با نیروهای دموکراتیک سوریه تعامل نداشته باشد و این نیروی سوری مستقل تر عمل کند. این مسئله بویژه در صورت موفقیت مذاکرات کردی-کردی در سوریه نمود بیشتری پیدا خواهد کرد.