صالح مسلم: می توانیم نیروهای حکومت سوریه را از قامیشلو بیرون کنیم
سرویس سوریه – صالح مسلم در واکنش به تنش به وجود آمده میان نیروهای حکومت مرکزی سوریه و نیروهای امنیت داخلی مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه، تهدید کرد کردها می توانند نیروهای حکومت مرکزی را از قامیشلو بیرون کنند.

به گزارش کردپرس، صالح مسلم عضو هیأت رئیسۀ حزب اتحاد دموکراتیک سوریه (PYD) در واکنش به تنش به وجود آمده میان نیروهای حکومت مرکزی سوریه و نیروهای امنیت داخلی مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه، گفت کردها می توانند نیروهای حکومت مرکزی را از قامیشلو بیرون کنند.

به نوشتۀ پیاما کرد، صالح مسلم نظامیان حکومت مرکزی را به ایجاد تنش و درگیری عمدی در شهر قامیشلو متهم کرد و تهدید کرد که می توانند این نیروها را از این شهر اخراج کنند.

مسلم در این باره گفت: «مدیریت خودگردان می تواند نیروهای حکومت سوریه را از قامیشلو بیرون کند. برای امنیت و ثبات سوریه دیالوگ و فهم مشترک ضروری است.»

لازم به ذکر است در چند روز گذشته در شهر قامیشلو میان نیروهای حکومت مرکزی سوریه و نیروهای امنیت داخلی مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه درگیری های روی داده است.

در نتیجۀ تنش به وجود آمده نیروهای امنیت داخلی مدیریت خودگردان محل استقرار نیروهای حکومت مرکزی را محاصره کرده بودند، که امروز با وساطت نیروهای روسیه پایان یافت.