ترکیه به دنبال نابودی اداره خودگردان سوریه است
سرویس سوریه-سخنگوی "کنگره ستار" در کُردستان سوریه اظهار کرد:ترکیه به کمک گروهای جهادی و همچنین با توافق با روسیه می‌خواهد تجریه اداره خودگردان را از بین ببرد.
«رمزیه محمد» سخنگوی "کنگره ستار" در کُردستان سوریه در گفت‌وگو کُردپرس با اشاره به حملات ترکیه و گروه‌های جهادی به منطقه عین عیسی، گفت:ترکیه بوسیله گروهای جهادی و همچنین با توافق با روسیه می‌خواهد تجریه اداره خودگردان را از بین ببرد و برای تصرف عین عیسی و جاده مهم M4 حملاتی را آغاز کرده است، اما آنچه که مهمم است مردم منطقه با اراده قوی در برابر آن‌ها مقاومت می‌کنند.
وی ادامه داد:ترکیه به دنبال نابودی سیستم خودمدیریتی است چرا که این‌ سیستم یک مدیریت دموکراتیک است و با تاکید بر برادری خلق‌ها همه ساختارهای قومی و دینی در آن نقش ایفا می‌کنند و مردم‌ اداره خود را در دست دارند.
وی افزود:ترکیه مخالف این موضوع است و می‌خواهد با تجاوزگری مانع وحدت و برادری میان خلق‌ها در کُردستان سوریه شود و سعی دارد با کشتار و و کینه توزی مخالفت خود را با پروژه ملت دموکراتیک نشان دهد.به همین خاطر با تصرف بخش‌هایی از شمال سوریه و تغییر دموگرافی، تندروها را در این‌ منطقه سکنی داده است.
سخنگوی "کنگره ستار" در کُردستان سوریه با اشاره به احتمال توفقی میان ترکیه و روسیه، تصریح کرد:احتمالا ترکیه و روسیه بر سر حمله مجدد به کُردستان‌ سوریه توافقی انجام داده‌اند اما مردم‌ ما ملاک استقامت خود را پشتیبانی دیگر کشورها نمی‌دانند و‌در برابر هر تجاوزی مقاومت می‌کنند.
رمزیه محمد افزود:مردم‌ ما با اراده مستحکم نشان داده‌اند که در برابر هر تجاوزگری ایستاده‌اند و اگر امروز نیروهای ائتلاف و آمریکا به شمال و شرق سوریه آمده‌اند بخاطر روحیه و اراده قوی مردم ما است‌.