مخالفت احزاب کرد با پیشنهاد تبدیل سلیمانیه به اقلیم مستقل
سرویس عراق و اقلیم کردستان – هیأت مطالبه تبدیل استان سلیمانیه به یک اقلیم مستقل با تکرار درخواست خود در این باره، تأکید کرد احزاب کرد با پیشنهاد مذکور مخالفت کرده اند.

به گزارش کرد پرس به نقل از شفق نیوز، "بیار عمر" رئیس هیأت مطالبه تبدیل استان سلیمانیه به اقلیم و از برگزار کنندگان نشست این هیأت در سلیمانیه گفت: ما خواستار تبدیل سلیمانیه به یک اقلیم مستقل از سایر استان های اقلیم کردستان هستیم و این خواسته بیش از یک سال است مطرح شده و به تعویق افتاده است. ما هم اکنون بار دیگر، درخواستمان را برای تبدیل این استان به اقلیم براساس قانون اساسی و سایر قوانین کشور تکرار می کنیم.

بیار عمر افزود: اقلیم کردستان در حال حاضر با مشکلات بزرگی در زمینه ارتباط با بغداد و همچنین مشکلات داخلی مواجه است.

رئیس هیأت مطالبه تبدیل استان سلیمانیه به اقلیم تأکید کرد: احزاب کرد، با این پیشنهاد مخالفت کرده اند.