چرایی عدم ایجاد شرکت نفت و گاز مستقل ایلام و مدیریت غیر بومی در این حوزه
سرویس ایلام - وزیر نفت روز سه شنبه به کمیسیون انرژی مجلس خواهد آمد تا به سوال نماینده ایلام در خصوص چرایی عدم ایجاد شرکت نفت و گاز مستقل ایلام و مدیریت غیر بومی در این حوزه پاسخگو باشد.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، سارا فلاحی در پی مطالبه چندساله مردم استان ایلام و پیگیری های متعدد، این بار با استفاده از سؤال نمایندگان، از وزیر پرسیده است: چرا علی رغم این که بیش از ۹۰ درصد ذخایر نفت و گاز غرب کشور در استان ایلام است اما شرکت نفت و گاز ایلام تشکیل نمی شود و علی رغم این که در صنعت نفت و پتروشیمی مدیران و متخصصین توانمند ایلامی وجود دارد همچنان این حوزه در اختیار مدیران و نیروهای غیر بومی است؟

متن سؤال نماینده مردم استان ایلام از وزیر نفت که در اختیار کردپرس قرار داده شده به شرح زیر است:

تبعیض و بی عدالتی نافی اصول متقن و مبرهن قانون اساسی است. مع الاسف در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، این تبعیض و بی عدالتی علیه استان ایلام، واضح و غیرقابل انکار است. بیش از ۹۰ درصد نفت و گاز غرب کشور در ایلام است اما مدیریت این ذخایر ذیل نظر شرکت نفت و گاز غرب کشور است که مدیریت این حوزه، استخدامی ها، پول، سرمایه در گردش و تمام مزایای آن در اختیار شرکت مذکور است و مردم استان ایلام هیچ نقشی در مدیریت ثروت خود ندارند. در حالی که سهم استان ایلام از نفت و گاز غرب کشور در حدی است که می توان به واسطه این سهم عظیم شرکت مستقل نفت و گاز ایلام را تشکیل داد و با این کار هم مطالبه بر حق مردم ایلام را عملیاتی نمود و هم از اجحاف بیشتر در حق نیروهای بومی جلوگیری کرد.

از طرف دیگر بر خلاف ماده ۴۷قانون برنامه ششم توسعه که بر استفاده از نیروها و پیمانکاران بومی در حوزه نفت و گاز توسط دولت تاکید دارد در صنعت نفت و پتروشیمی علی رغم وجود نیروهای توانمند بومی استان، از مدیران غیر بومی استفاده می شود و این غیر بومی گزینی همواره حامل بحران های اجتماعی بوده است.

به گزارش کردپرس، بیژن نامدار زنگنه بعد از ظهر سه شنبه جهت پاسخگویی به سؤال سارا فلاحی و 8 نماینده دیگر مجلس به کمیسیون انرژی خواهد آمد.