تعداد حقوق بگیران اقلیم کردستان در لایحه بودجه 2021 عراق 682 هزار تن ثبت شده است
سرویس عراق و اقلیم کردستان- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عراق اعلام کرد که در لایحه بودجه 2021 عراق تعداد حقوق بگیران اقلیم کردستان 682 هزار تن ثبت شده است.

به گزارش کردپرس، شیروان میرزا در گفتگو با سایت خبری ملت، اعلام کرد بنا به لایحه بودجه 2021 عراق که به مجلس این کشور تحویل داده شده، تعداد حقوق بگیران قانونی اقلیم کردستان،  682 هزار تن ثبت شده است.

نماینده اتحادیه میهنی کردستان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عراق، افزود که نمایندگان کرد مجلس در تلاش هستند که این تعداد را به نفع اقلیم در قانون بودجه افزایش دهند.

همچنین گفت که دولت عراق از سال 2011 تاکنون تعداد حقوق بگیران اقلیم را به طور ثابت 682 هزار تن محسوب می کند و از نظر منطقی امکان ندارد این تعداد طی این سال ها بدون تغییر باقی بماند.

وی تاکید کرد که بخشی از سهم اقلیم کردستان از بودجه عراق مربوط به تعداد حقوق بگیران است و به همین دلیل نمایندگان کرد در تلاش هستند در راستای تامین منافع کردها، در تعداد حقوق بگیران تغییراتی ایجاد کنند.