اقلیم کردستان در سالهای گذشته 128 میلیارد دلار از دولت مرکزی دریافت کرده است
سرویس عراق و اقلیم کردستان – یک عضو فراکسیون فتح در مجلس عراق گفت: براساس اطلاعات کمیته مبارزه با فساد عراق، اقلیم کردستان در سالهای گذشته 128 میلیارد دلار دریافت کرده است، بدون اینکه هیچ گونه تفریغ بودجه یا صورت هزینه کرد و تسویه حسابی به دولت مرکزی ارائه نماید.

به گزارش کرد پرس به نقل از المعلومه، "حامد الموسوی" در این باره گفت: کمیته مبارزه با فساد عراق با ارسال نامه ای خطاب به مجلس و دولت، جزئیات مبالغ دریافتی اقلیم کردستان در سالهای گذشته را اعلام کرده است.

الموسوی افزود: براساس این نامه، اقلیم کردستان در سالهای گذشته حدود 128 میلیارد دلار از دولت مرکزی دریافت کرده است و این امر نشان می دهد که اقلیم کردستان در سالهای گذشته، هیچ گونه، تسویه حسابی به دولت مرکزی ارائه نکرده است.

عضو فراکسیون فتح تصریح کرد: این امر نشان دهنده آن است که اموال عمومی غارت شده است و با استفاده از بودجه مذکور، هیچ گونه پروژه ای اجرا نشده است. بلکه اموال مذکور به جیب برخی از احزاب فاسد واریز شده است.