حمایت یک حامی نیکوکار از 110 کودک یتیم سیوانی در یک اقدام
سرویس ایلام - رئیس کمیته امداد امام خمینی«ره» بخش سیوان ایلام از حمایت یکی از حامیان نیکوکار در سرپرستی کردن از 110 کودک یتیم و نیازمند این بخش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، عبدالمحمد صفری بیان کرد: این حامی نیکوکار که ساکن خارج از استان ایلام است در یک اقدام نیکوکارانه و کم نظیر و با پیگیری و رایزنی همکاران این اداره به تنهایی سرپرستی این تعداد کودک یتیم و نیازمند را عهده دار شده است.

وی تصریح کرد: بر اساس توافق صورت گرفته این حامی ماهیانه به هر یک از این کودکان 200 هزار ریال پرداخت که تعهد ماهیانه وی به این نهاد ماهیانه 22 میلیون ریال است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی«ره» بخش سیوان با عنوان اینکه سرپرستی از از کودکان یتیم و نیازمند مورد حمایت کمیته امداد یکی از مهم ترین زمینه های مشارکت مردم خیر و نوع دوست این استان در کمک به نیازمندان این استان است تصریح کرد:کمیته امداد در راستای طرح ایران مهربان و در ادامه طرح اکرام ایتام  زمینه مشارکت مردم نیکار را در دستگیری از کودکان نیازمند فراهم کرده است.