کردستان دوباره در زمره بیکارترین استان های ایران
سرویس کردستان- نبود استراتژی و برنامه مدون در کردستان، باز هم این استان را در صدر استان های نخستین در نرخ بیکاری قرار داد و آمار آن نسبت به سال گذشته دوباره افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری کُردپرس، با اینکه نرخ بیکاری اغلب استان های کشور در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته کاهش یافته و در 18 استان تک رقمی شده اما در کردستان همچنان این آمار دو رقمی است و نسبت به پاییز سال 98 باز هم روند افزایشی داشته است.

بر اساس آنچه در مرکز آمار ایران منتشر شده است، نرخ بیکاری در کردستان در فصل پاییز امسال 13.1 درصد شده این در حالی است که این نرخ در پاییز سال 98، 12.9 درصد بوده که این نشان می دهد 0.2 درصد نرخ بیکاری در کردستان افزایش یافته و استان پنجم کشور در نرخ بیکاری شده است.

البته با توجه به گزارش مرکز آمار درباره نرخ بیکاری در فصل های گذشته، نرخ مشارکت اقتصادی مردم کردستان بسیار پایین آمده است و بسیاری از جوانان به علت نبود کار، از یافتن شغل ناامید شده و دیگر به دنبال کار نیستند که اگر این افراد وارد بازار کار می شدند و در جستجوی کار بودند قطعا این آمار بیش از آنچه بود که در مرکز آمار ایران اعلام شده است.

بیکاری در کردستان همواره اصلی ترین معضل بوده که سال هاست با آن درگیر است اما هیچ وقت مسئولان برای آن برنامه ای منسجم و بلند مدت نداشته اند و اگر طرحی هم ارائه شده به طور معمول کوتاه مدت و تنها مُسکنی موقت بوده است.

همانطور که در آخرین گزارش مرکز آمار ایران هم آمده است، کردستان در آذرماه هم بالاترین نرخ تورم کشور را داشت که با این اوصاف کردستان همواره در شاخص های منفی اقتصادی در صدر آمار قرار دارد

این مسائل در حالی است که ظرفیت کشاورزی، معادن، گردشگری و ...در استان کردستان بسیار بالا است و می تواند با پیشرفت در این زمینه ها، بیکاری را به حداقل برساند اما اساسا مدیران استان، فاقد یک برنامه مدون و استراتژیِ هستند بنابراین این مشکل سال هاست که گریبانگیر کردستان است و همواره جزو استان های نخستین در این زمینه است.