ایستگاه راه آهن ارومیه ۴ سال بعد از افتتاح بی بهره مانده است
سرویس آذربایجان غربی- مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی تصریح کرد: ایستگاه راه اهن ارومیه ۴ سال است افتتاح شده متاسفانه تاکنون از ظرفیت باری و مسافری آن هیچ بهره ای نبرده ایم باید برای کاهش هزینه ها ، توسعه ترانزیت ریلی و کاهش تصادفات جاده ای از این ظرفیت استفاده کنیم.

به گزارش کردپرس، محسن حمزه لو، در یک نشست خبری با اشاره به اینکه متاسفانه استفاده از ظرفیت راه آهن ارومیه تاکنون مغفول مانده است، افزود: در حال رایزنی برای استفاده از ظرفیت راه آهن ارومیه برای ترانزیت کالا هستیم و معتقدیم باید از ظرفیت ریلی استان بهره بگیریم.

مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی تصریح کرد: ایستگاه راه اهن ارومیه ۴ سال است افتتاح شده اما تاکنون از ظرفیت باری و مسافری آن هیچ بهره ای نبرده ایم باید برای کاهش هزینه ها ، توسعه ترانزیت ریلی و کاهش تصادفات جاده ای از این ظرفیت استفاده کنیم.

او ادامه داد: برای خط آهن ارومیه ٣ هزار میلیارد تومان اعتبار صرف شده و برای تکمیل و توسعه  آن ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

مشارکت بخش خصوصی در پروژه جاده مهاباد

حمزه لو با اشاره به اینکه برای اولین بار در حوزه راه سازی در استان از مشارکت بخش خصوصی استفاده شده است، گفت: در پروژه جاده مهاباد ۴۰میلیارد تومان از مشارکت بخش خصوصی پتروشیمی مهاباد و مشارکت بانک ها استفاده شد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان در ادامه بیان کرد: در ۳ سال گذشته ۳۰۰ کیلومتر بزرگراه و ۸۶کیلومتر جاده اصلی در استان به بهره برداری رسید و در حال حاضر کارهای عمرانی ۲۹ پروژه راه و شهرسازی در استان در حال انجام است.