دولت کاظمی در ترسیم سیاست مالی تعامل با اقلیم کردستان شکست خورده است
سرویس عراق و اقلیم کردستان – رئیس فراکسیون بیارق الخیر در مجلس عراق تأکید کرد دولت مصطفی کاظمی در زمینه ترسیم سیاست مالی بین بغداد و اربیل شکست خورده است و دولت اقلیم کردستان به ارائه تفریغ بودجه و تسویه حساب های مالی پایبند نبوده است.

به گزارش کرد پرس به نقل از المعلومه، "محمد الخالدی" در این باره گفت: دولت کنونی در زمینه ترسیم سیاست مالی با هدف اجبار دولت اقلیم کردستان به تفریغ بودجه و ارائه تسویه حساب های مالی سالهای گذشته، با شکست آشکاری مواجه شده است.

الخالدی افزود: قانون اساسی و قوانین عادی و بودجه کشور، اقلیم کردستان را ملزم به ارائه کلیه تسویه حساب ها به دولت مرکزی می نماید تا کلیه نهادهای تابعه آن بدانند که اموال تخصیص یافته، برای اقلیم کردستان هزینه شده است.

این نماینده مجلس عراق خاطرنشان کرد: دولت کنونی در مدیریت بحران با شکست مواجه شده است و نمایندگان مجلس از اقدام دولت کاظمی در زمینه پرداخت بودجه به دولت اقلیم کردستان بدون موافقت مجلس انتقاد فراوانی دارند.

یادآور می شود ماجده التمیمی عضو کمیسیون مالی مجلس عراق پیشتر اعلام کرده بود دولت اقلیم کردستان فاقد بودجه است. به همین دلیل لازم است قانون بودجه ای برای خودش تدوین کند. وی همچنین گفته بود علاوه بر بودجه، اقلیم کردستان فاقد تفریغ آن نیز می باشد.