کشتی گیر کردستانی به اردوی تیم ملی دعوت شد
سرویس کردستان - «محمدمبین عظیمی» کشتی گیر صاحب عنوان کردستانی با دعوت سرمربی تیم ملی به اولین مرحله اردوی آمادگی ملی پوشان آزادکار رده سنی جوانان فراخوانده شد.

به گزارش کرد پرس، اولین مرحله اردوی تیم ملی کشتی آزاد جوانان کشور از روز نهم فروردین در تهران آغاز شده است و تا 20 فروردین ماه ادامه خواهد داشت.

38 کشتی گیر به این مرحله از تمرینات تیم ملی جوانان کشتی کشور دعوت شده اند که تمرینات خود را زیر نظر «محسن کاوه» سرمربی تیم انجام خواهند داد.

«محمدمبین عظیمی» کشتی گیر کردستانی نیز در وزن 92 کیلوگرم به این مرحله از اردو دعوت شده و همراه با سایر ملی پوشان تیم کشتی آزاد جوانان تمرینات آمادگی خود را جهت حضور موفق در مسابقات فراملی انجام خواهد.