قطعی های مکرر برق صدای سازمان آتش‌نشانی مهاباد را درآورد
سرویس آذربایجان غربی- در پی سریال قطعی های دنباله دار برق در مهاباد و عدم پاسخگویی مسئولین اداره برق این شهرستان، تماس های مردمی روانه آتش‌نشانی شد.

به گزارش کردپرس، باتوجه به قطعی برق در مناطق مختلف شهر و عدم صدور اطلاعیه قطعی برق از سوی مسئولین اداره برق شهرستان و عدم پاسخگویی در مقابل سیل تماسها، حجم زیاد تماس ها به سازمان آتش نشانی روانه شد.

رحمن احمدی رییس سازمان آتش‌نشانی مهاباد در این خصوص گفت: با توجه به اینکه قطعی برق فعلی در سطح شهرستان هیچ ارتباطی با این سازمان ندارد از تمام همشهریان تقاضامندیم که از تماس های مکرر با سازمان آتش‌نشانی جهت اعلام قطعی و پیگیری علل قطعی برق خودداری نمایند.

در خریان اولین برف پاییزی نیز در قطعی گسترده برق در مهاباد و عدم پاسخگویی مسئولان در شرکت توزیع برق این شهرستان میانگین تماسهای گرفته شده با سامانه ۱۲۵ در ششم آذر  بیش از هزار تماس اعلام شده بود و این روند کار سازمان آتش نشانی را هم مختل کرد.

اکنون با قطعی های پی در پی برق، این داستان ادامه دارد.