خروج غیرقانونی 78 میلیارد دلار ارز از عراق
سرویس عراق و اقلیم کردستان- نماینده جنبش تغییر در پارلمان کردستان تاکید کرد که بنا به مدارک موجود 78 میلیارد ارز به صورت غیرقانونی از عراق خارج شده و بازگرداندان این مبالغ را بهترین راه برای جبران کسری بودجه و خروج عراق از بحران اقتصادی دانست.

به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری خندان، علی محمد صالح در پیامی خطاب به مصطفی کاظمی و مسروربارزانی نخست وزیران عراق و اقلیم کردستان اعلام کرد که بنا مدارک مستند و معتبر موجود، موارد گسترده ای از پولشویی و خروج غیرقانونی مبالغ هنگفت از عراق و اقلیم کردستان روی داده است و بازگرداندن این مبالغ بهترین راه برای جبران کسری بودجه و خروج عراق از بحران اقتصادی است.

نماینده جنبش تغییر در پارلمان کردستان افزود که وی مدارک مربوط به خروج غیرقانونی پول از عراق و اقلیم کردستان را در اختیار دارد و اگر کاظمی و بارزانی بخواهند برای بازگرداندن این پول ها اقدام کنند وی با آنان همکاری کرده و این مدارک را ارائه می کند.

وی تاکید کرده که بنا مدرکی معتبر که تاریخ آن به 15 مارس 2019 مربوط است، مبلغ 78 میلیارد پول و ارز به صورت غیرقانونی و از طریق 46 بانک عراقی به خارج منتقل شده و 12 میلیارد دلار از این مبلغ از طریق 4 بانک اقلیم کردستان خارج شده است.

همچنین درخواست کرده که کمیته ای ویژه برای تحقیق در این مورد و انجام دادن اقدامات لازم برای بازگرداندن این مبالغ از طریق هماهنگی با نهادهای بین المللی تشکیل شود.

وی در این پیام بە مدت زمانی کە این مبالغ از عراق و اقلیم خارج شدە؛ اشارە ای نکردە است.