کسب رتبه برتر هاژه درچهارمین رتبه‌بندی پایگاه‌های خبری کشور/ مشارکت ضعیف کردستانی ها در این رویداد
سرویس کردستان- نتایج دور چهارم رتبه‌بندی پایگاه‌های خبری، تخصصی و عمومی ازسوی معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی اعلام شد.

به گزارش کردپرس؛ رسانه‌ی هاژه در چهارمین رتبه‌بندی پایگاه‌های خبری کشور، در بخش استان ها و از میان 307 پایگاه خبری شرکت کننده، توانست رتبه‌ی نخست را به خود اختصاص دهد. همچنین این پایگاه خبری موفق شد با قرارگیری در بین برترین پایگاه‌های خبری در سطح کشور، رتبه‌ی دهم را کسب نماید.

 در حوزه پایگاه های خبری عمومی استان کردستان نیز، پایگاه خبری «واکاوی» از شهرستان سقز در رده ۸۷ و رتبه بندی 31.63، پایگاه خبری «آفتاب دل» در رده ۱۲۰ و رتبه بندی 26.13، پایگاه خبری «کورده واری آنلاین» در رده ۲۹۸ و رتبه بندی 10.45 و پایگاه خبری «نوای آبیدر» در رده ۳۴۰ و رتبه بندی 7.70 از کردستان از میان ۳۸۰  پایگاه خبری استانی رتبه بندی شدند.

براساس نتایج حاصل از رتبه بندی, پایگاه «خانه کتاب کوردی» به عنوان تنها پایگاه اختصاصی در استان کردستان از میان ۸۵ پایگاه تخصصی کل کشور, حایز رده ۵۴ و رتبه بندی 18.98 شده است.

در استان کردستان 32 پایگاه خبری فعالیت می کنند که تنها 6 پایگاه در این جشنواره شرکت کرده اند که نشان دهنده عدم تمایل آنان به مشارکت در جشنواره بدلیل بی اعتمادی و کم توجهی نهادهای متولی می باشد.

گفته می شود اختصاص یارانه به رسانه ها، براساس شرکت در این جشنواره صورت می گیرد.

رتبه بندی نشریات مکتوب و خبرگزاری ها بصورت جداگانه صورت می گیرد.