حمله افراد ناشناس به ساختمان HDP در چوکوروا
سرویس ترکیه - افراد ناشناس با حمله به ساختمان استانی HDP در چوکوروا موجب خسارت های مادی به این ساختمان شدند.

به گزارش کردپرس، ساختمان استانی حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) در چوکوروای آدانا شب گذشته هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفت. 

بنا بر خبر مزوپوتامیا، افراد ناشناس شب گذشته با حمله به ساختمانHDP در چوکوروا، باعث ایجاد خسارت مادی به این ساختمان شدند. این افراد پرچم ها و تابلو های ساختمان را از جا کندند. آنها همچنین بروشورها و پرچم های داخل دفتر را در آتش سوزاندند. 

این چندمین بار است که ساختمان HDP در چوکوروا هدف حملات افراد ناشناس قرار می گیرد، با این حال پلیس ترکیه تا کنون هیچ تحقیقاتی درباره عاملان حادثه انجام نداده است.