68 هزار خانوار کردستانی از کمیته امداد مستمری دریافت می کنند
سروییس کردستان – مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان گفت: در حال حاضر ۶۸ هزار خانوار کردستانی به صورت ماهیانه مستمری و کمک معیشت از کمیته امداد امام (ره) دریافت می کنند.

به گزارش کرد پرس، رضا طوسی گفت: سال گذشته بیش از 4 هزار میلیارد ریال مستمری و کمک معیشت ماهیانه به مددجویان زیرپوشش این نهاد در استان پرداخت شده است.

وی اظهار کرد: در حال حاضر ۶۸ هزار خانوار مستمر بگیر در استان زیرپوشش کمیته امداد امام (ره) هستند و ماهیانه مستمری و کمک معیشت به حساب آنان واریز می شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی مستمری مددجویان و لحاظ کردن پرداخت آن با مستمری و کمک معیشت فروردین جاری، افزود: مستمری و کمک معیشت ماهیانه مددجویان تحت حمایت این نهاد شب گذشته با لحاظ کردن رقم افزایشی به حساب سرپرستان خانوار تحت حمایت واریز شد.

طوسی ادامه داد:  برای خانوارهای یک نفره 4 میلیون و ۲۰۰ هزار ریال، ۲ نفره ۶ میلیون ریال، 3 نفره 8 میلیون و ۴۰۰ هزار ریال، 4 نفره ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال و برای خانوارهای پنج نفره و بالاتر ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال پرداخت می شود.

وی یادآور شد: مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) را زنان سرپرست خانوار، ایتام، سالمندان، بیماران زمین گیر و افراد از کارافتاده فاقد هرگونه حقوق و درآمد تشکیل می دهند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان بیان کرد: سال گذشته 4 هزار و ۳۲۰ میلیارد ریال مستمری و کمک معیشت ماهیانه به حساب ۷۲ هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد کردستان واریز شد.