موانع توسعه صنعت گاز اقلیم کردستان از دیدگاه آمریکا
سرویس جهان- مقام وزارت انرژی آمریکا می گوید موانع زیادی در حوزه فنی، سیاسی و جغرافیایی بر سر توسعه صنعت گاز اقلیم کردستان وجود دارد و تا زمانی که این موانع برداشته نشوند امکان توسعه این صنعت در اقلیم کردستان وجود ندارد.

به گزارش کردپرس، اخیرا نشریه تخصصی اویل پرایس گزارشی در مورد میزان ذخایر گاز طبیعی اقلیم کردستان منتشر کرد و نوشت: وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان تخمین زده است میزان گاز طبیعی اثبات شده در اقلیم کردستان حدود 25 تریلیون فوت مکعب و میزان گاز طبیعی به اثبات نرسیده در این منطقه نزدیک به 198 تریلیون فوت مکعب است که در مجموع حدود 3 درصد گاز طبیعی موجود در جهان است.

این نشریه با اشاره به  برآورد سازمان زمین شناسی آمریکا که معتقد به وجود 54 تریلیون فوت مکعب گاز در کمربند چین خورده زاگرس در عراق است و بخش زیادی از آن در اقلیم کردستان واقع شده، این برآورد را نزدیک به واقعیت دانسته است.

در همین راستا، وزارت انرژی آمریکا اخیرا پروژه تحقیقاتی در مورد صنعت گاز اقلیم کردستان و نقشه راه توسعه آن از سال 2021 تا 2026 تهیه کرده است که در پانلی که به میزبانی اندیشکده آمریکایی واشنگتن برای خاورمیانه برگزار شد، این برنامه با حضور برخی از مقامات آمریکایی تشریح شد.

متیو زیاس، دستیار معاون دفتر امور بین الملل وزارت انرژی آمریکا در بخشی از این پانل مشکلات و موانع توسعه صنعت گاز طبیعی اقلیم کردستان را بر شمرد.

متیو زیاس تاکید کرد که موانع توسعه صنعت گاز طبیعی اقلیم کردستان را می توان در چهار گروه موانع سیاسی- فنی- جغرافیایی و مالی تقسیم بندی کرد.

وی درباره موانع سیاسی توسعه صنعت گاز اقلیم کردستان گفت: در وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان در مورد مدیریت مسائل و مشکل جدی وجود دارد. همچنین میان وزرات منابع طبیعی و شرکت های بین المللی نفت و گاز در مورد تامین منابع مالی برای توسعه پروژه های گازی همکاری کافی وجود ندارد.

این مقام آمریکایی به اختلافات سیاسی میان حزب حاکم دموکرات کردستان عراق و حزب کارگران کردستان ترکیه یا پ.ک.ک در منطقه نفت و گاز خیز اقلیم کردستان اشاره کرد و گفت : اخیرا تنشها میان این دو جریان کردی افزایش یافته و مانعی جدی برای توسعه این صنعت محسوب می شود.

متیو زیاس در اشاره به عبور خط لوله نفت و گاز اقلیم کردستان از ترکیه و دخالت این کشور در این حوزه ها، تاکید آنکارا بر گزینه های خود در این حوزه را از جمله مشکلات پیش روی توسعه صنعت گاز اقلیم کردستان دانست.

او یکی دیگر از موانع سیاسی توسعه صنعت گاز اقلیم کردستان را ادامه اختلافات میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق بر سر تقسیم درآمد، فروش  و صادرات نفت و گاز و بودجه عنوان کرد.

مقام وزارت انرژی آمریکا در اشاره به موانع فنی توسعه گاز اقلیم کردستان گفت: حجم زیادی از گاز ترش در ذخایر گازی اقلیم کردستان وجود دارد و هزینه عمل آوری آن بالاست. او همچنین اشاره کرد ژنراتوری که با این نوع گاز کار کند و گاز ترش را بسوزاند محدود است.

متیو زیاس همچنین به کمبود نیروی فنی در این حوزه اشاره و تاکید کرد تعداد متخصصان حوزه توسعه گاز طبیعی در وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان کم است.

این مقام آمریکایی به مشکلات و موانع جغرافیایی بر سر راه توسعه صنعت گاز اقلیم کردستان اشاره کرد و گفت: موانع طبیعی و جغرافیایی و همچنین ناامنی در این مناطق وجود دارد. از جمله دیگر موانع جغرافیایی دشواری تزریق گاز به چاهها در برخی میدان های گازی و نفتی در اقلیم کردستان است.

مقام وزارت انرژی آمریکا به مشکلات و موانع مالی بر سر راه توسعه صنعت گاز طبیعی در اقلیم کردستان اشاره کرد و از جمله این مشکلات را مشکلات در پرداخت و بی اعتمادی در وزارت خانه های برق عراق و اقلیم کردستان و عدم اطمینان از پرداخت ها از سوی این وزارت خانه ها عنوان کرد.

از جمله دیگر موانع مالی در این حوزه وجود برنامه های متفاوت و گاه متضاد شرکت های بین المللی، قیمت های نامناسب پیشنهاد شده از سوی وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان برای اجرای پروژه های گازی و نبود کف قیمتی معین برای کمک به تصمیم گیری در سرمایه گذاری در این صنعت عنوان شد.