تاکید بر ضرورت حمایت از درخواست تمرکز زدایی از نظام حاکمیتی اقلیم کردستان
سرویس عراق و اقلیم کردستان- عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان حمایت از درخواست ها برای تمرکز زدایی اداری و اقتصادی از نظام حاکمیتی اقلیم کردستان را ضروری دانست.

به گزارش کردپرس به نقل از شارپرس، میران محمد در اظهاراتی اعلام کرد که  تمرکز زدایی اداری و اقتصادی از نظام حاکمیتی اقلیم کردستان می تواند مانع از وخامت بیشتر وضعیت معیشتی شهروندان سلیمانیه شود.

عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان افزود که طرح تمرکز زدایی از نظام حاکمیتی اقلیم و اعطای اختیارات بیشتر به استان سلیمانیه، فقط  برای تامین منافع حزب اتحادیه میهنی نیست، بلکه با اجرایی شدن آن استاندار وابسته به جنبش تغییر و دیگر مقامات این حزب در اداره استان نیز از اختیارات بیشتری برخوردار شده و مقامات و مدیران حزب دمکرات نیز در مناطق خود و دیگر مناطق می توانند امکانات و درآمدها را مستقیما در خدمت این مناطق به کار بگیرند.

وی بر ضرورت حمایت همه شعب و نمایندگی های احزاب از درخواست تمرکز زدایی تاکید کرد و گفت که اتحادیه میهنی نیز از هر اقدام و طرحی که بدون گرایشات و منافع حزبی برای خدمت به منافع مردم باشد حمایت و پشتیبانی می کند.